Utlysning: Filmkonkurranse for studenter

Deadline: 1. mai 2021 kl. 12:00

Vinneren får kr. 15 000,- og ytterligere tre filmer premieres med kr. 5 000,- hver. Filmene vil bli distribuert i Lettenprisens kanaler og vises på våre arrangementer.

Vi oppfordrer filmstudenter til å delta i konkurransen. Vinnere kåres på Lettenprisstyremøte i mai. Bidragene vurderes av Lettenprisstyret.

Hva skal filmene brukes til?
Filmene skal brukes til promotering av Lettenprisen, prisens formål og prisvinnerne. Håpet er å kunne bruke vinner-filmene på fysiske og virtuelle arrangementer som egne innslag. Lettenprisen vil også benytte filmene i våre sosiale mediekanaler og på nettsiden.

Hva er Lettenprisen?
Lettenprisen er en forskningspris som deles ut til unge forskere i verdensklasse innenfor fagfeltene helse, utvikling, miljø og likestilling. Formålet med prisen er å skape offentlig oppmerksomhet rundt hvordan forskning kan bidra til å løse globale utfordringer. Prisen er oppkalt etter Letten F. Saugstad.

Les mer om Lettenprisen på våre hjemmesider, Lettenprize.com.

Reglene for konkurransen

 • Filmens varighet må ikke overstige 3 minutter, og kan godt være kortere.
 • Filmen skal også komme i en kort-versjon på ca. 1 minutt, tilpasset sosiale medier
 • Filmen skal bruke engelsk som språk
 • Alle bidragene skal være originalverk og produsert i sin helhet i tidsrommet 8. februar – 1. mai 2021, men kan inneholde ikke-originale elementer, så lenge elementene ikke bryter med åndsverksloven og eventuelle rettigheter må være klarert.
 • Temaet for filmen kan variere (se hvilke temaer vi ønsker under egen overskrift).
 • Filmskaper(e) må være studenter ved norsk høyskole eller universitet
 • Premierte bidrag kan benyttes fritt av Lettenprisen, Letten Foundation og Akademiet for yngre forskere. Inkludert det å distribuere filmene i sine kanaler og vise frem filmen i sammenhenger hvor Lettenprisen finner det formålstjenlig.
 • Ved levert bidrag godkjenner dere vilkårene i denne utlysningen

Temaer

Nyttige ressurser

 • Bilder fra Lettenprisdagen 2018
 • Nyttige lenker
 • Alle bidragsytere inviteres til et møte med Lettenprisstyret for å presentere foreløpig produkt i april. Da vil styret kunne gi tilbakemelding og innspill til videoene.

Kontaktpersoner

 • Borghild Barth-Heyerdahl Roald (b.b.h.roald@medisin.uio.no). Tlf. 950 85 835. Borghild var personlig venn av Letten og sitter både i styret for Lettenprisen og Letten Foundation.
 • Arnfinn Haagensen Midtbøen (a.h.midtboen@sosgeo.uio.no). Tlf. 920 82 553. Arnfinn er styreleder i Lettenprisen og tidligere medlem av AYF.
 • Meld din interesse for konkurransen gjennom å sende en e-post til contact@lettenprize.com. Spørsmål om konkurransen kan rettes til samme e-postadresse.

Levering
Bidragene må sendes til contact@lettenprize.com som en Quicktime H.264 innen 1.mai 2021. Bruk gjerne filemail, WeTransfer eller annen fildelingsapplikasjon. Spørsmål rundt konkurransen kan sendes til contact@lettenprize.com.

%d bloggers like this: